Selamat Datang

Sunday, August 15, 2010

TADARUS AL-QURAN

Sempena bulan Ramadhan Al-Mubharak ini, Badan Dakwah SMKKT di pengerusikan oleh YM Syed Shukran bin Syed Mustaffa telah mengadakan program Tadarus Al-Quran. Beberapa orang ustaz dan ustazah dipilih sebagai Naqib dan Naqibah untuk melancarkan lagi program ini. Naqib dan Naqibah memilih dikalangan pelajar dan membaca Al-Quran mengikut juzuk-juzuk dan ayat yang telah ditetapkan. Program ini berterusan sepanjang bulan Ramadhan ini.

Sunday, August 1, 2010

PENGUASAAN GURU DALAM ICT DIUTAMAKAN - TPM

Petikan dari Laman Web Rasmi Bahagian Pembangunan Kurikulum, KPM bertarikh pada 14 Januari 2010, Khamis.

LONDON - Malaysia yakin penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) dalam proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah-sekolah mudah dilaksanakan dengan penumpuan kepada penguasaan di kalangan guru-guru.
Timbalan Perdana Menteri, Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata, pendedahan malalui kursus berterusan kepada pentadbir sekolah, pengetua dan guru-guru dalam mewujudkan golongan celik komputer telah menunjukkan kesan ketara kepada perkembangan ICT di Malaysia.
Menurutnya kajian British Commonwealth Group (BCG) 2008 dengan kerjasama Unit Perancang Ekonomi (EPU) berkaitan Koridor Raya Multimedia (MSC) Malaysia menunjukkan wujudnya peningkatan kesedaran dan kreativiti di kalangan guru dan murid dalam penguasaan ICT.

"Malaysia mempunyai banyak inisiatif termasuk video pendidikan melalui web, EduWeb TV, dengan 9,331 sekolah mempunyai akses kepada lapan saluran projek School-Net melalui jalur lebar bagi mengurangkan jurang digital antara penduduk luar bandar dan bandar.
"Makmal komputer juga dibina di 6633 sekolah. Pusat akses Internet sekolah dengan konsep kafe siber diwujudkan bagi kemudahan murid mencari maklumat di 3029 sekolah luar bandar," katanya.
seterusnya di http://www.moe.gov.my/bpk/index2.php?option=com